Vân Anh Phạm | “Phù thuỷ tarot dự đoán: Công việc suôn sẻ ngày mai?”

“Phù thuỷ tarot dự đoán: Công việc suôn sẻ ngày mai?”

————————
Bước 0:
[đề xuất lây lan]

Bước 1:
[đề xuất mức chênh lệch]: Mức chênh lệch TADA
1 | Nguyên nhân gốc rễ của vấn đề | Tháp | Thẳng đứng | Chính | Ngọn lửa
2 | Quá khứ của vấn đề | Mặt Trăng | Đảo ngược | Chính | Nước
3 | Hiện tại của vấn đề | Người Tình | Đảo ngược | Chính | Không khí
4 | Kết quả của vấn đề | Mặt Trời | Thẳng đứng | Chính | Ngọn lửa

Bước 2:
[câu hỏi]: “Ngày mai công việc của tôi có tiện ích không?”
[loại câu hỏi]: dự đoán kết quả
[tên khách hàng]: Không áp dụng
[hy vọng]: hy vọng về một kết quả tích cực
[sợ hãi]: sợ hãi về một kết quả tiêu cực
[ý định]: để biết công việc ngày mai có suôn sẻ không
[querent persona]: một nhân viên chăm chỉ và siêng năng
[vấn đề]:
1. Làm việc quá sức và căng thẳng
2. Gặp khó khăn trong giao tiếp với đồng nghiệp
3. Thiếu động lực và đam mê công việc
[loại câu hỏi]: công việc
[yếu tố của câu hỏi]: lửa
[trạng thái cảm xúc của querent]: lo lắng
[trạng thái của vấn đề]: đang phát triển
[trạng thái tâm lý]: người hỏi đang trong giai đoạn “đấu tranh” và cần tập trung vào việc chăm sóc bản thân và giao tiếp với người khác.

Bước 3:
[tỷ lệ đảo ngược]: 2 lá bài ngược và 2 lá bài xuôi, biểu thị sự cân bằng giữa hỗ trợ và thách thức để đạt được một ngày làm việc trôi chảy.
[tỷ lệ chính/phụ]: 3 lá bài bộ ẩn chính và 1 lá bài bộ ẩn phụ, cho thấy rằng kết quả bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi các quyết định bên trong và sự phát triển cá nhân hơn là các sự kiện bên ngoài.
[tỷ lệ nguyên tố]: 2 thẻ lửa và 2 thẻ khí/nước, cho thấy sự trôi chảy trong ngày làm việc sẽ bị ảnh hưởng bởi cả đam mê và kỹ năng giao tiếp.
[tổng quan]: Trải bài tarot gợi ý rằng người hỏi có thể đối mặt với cả thách thức và sự hỗ trợ để đạt được một ngày làm việc suôn sẻ. Kết quả bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi sự phát triển bên trong và các quyết định cá nhân, và sự suôn sẻ sẽ bị ảnh hưởng bởi cả niềm đam mê và kỹ năng giao tiếp.
[câu chuyện]: Khi người hỏi đối mặt với một vấn đề đang phát triển trong cuộc sống công việc của họ, họ có thể cảm thấy lo lắng và căng thẳng. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của các lá bài Tower và Sun thẳng đứng, họ có khả năng vượt qua mọi trở ngại. Các lá bài The Moon và Lovers ngược cho thấy rằng họ có thể gặp khó khăn trong giao tiếp và ra quyết định, nhưng với tư duy đúng đắn và khả năng tự chăm sóc bản thân, họ có thể đạt được kết quả tích cực.

Bước 4:
TÔI/
Giới thiệu: Trong tập này, chúng ta sẽ cùng khám phá câu hỏi liệu ngày làm việc ngày mai có suôn sẻ của một nhân viên chăm chỉ và siêng năng hay không. Chúng tôi sẽ sử dụng trải bài tarot TADA để hiểu rõ hơn về hoàn cảnh của họ và cung cấp hướng dẫn về cách đạt được kết quả tích cực.

II/
Tổng quan về trải bài: Trải bài tarot gợi ý về sự cân bằng giữa hỗ trợ và thách thức để đạt được một ngày làm việc suôn sẻ. Kết quả bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi sự phát triển bên trong và các quyết định cá nhân, và sự suôn sẻ sẽ bị ảnh hưởng bởi cả niềm đam mê và kỹ năng giao tiếp.

III/
Ý nghĩa: Lá bài Tower ở vị trí nguyên nhân gốc rễ gợi ý rằng người hỏi có thể đang phải đối mặt với một sự thay đổi hoặc biến động đột ngột trong cuộc sống công việc của họ. Mặt Trăng ở vị trí quá khứ cho thấy họ có thể đã phải vật lộn với sự không chắc chắn và sợ hãi trong quá khứ. Lá bài Lovers ngược ở vị trí hiện tại gợi ý rằng họ có thể đang gặp khó khăn trong giao tiếp và ra quyết định trong hoàn cảnh hiện tại. Mặt trời ở vị trí kết quả cho thấy một kết quả tích cực và thành công.

IV/
Sự kết nối: Các lá bài The Tower và Sun gợi ý rằng người hỏi có khả năng vượt qua mọi trở ngại và đạt được thành công. Các lá The Moon và Lovers gợi ý rằng họ có thể cần tập trung vào việc chăm sóc bản thân và giao tiếp với người khác để đạt được kết quả tích cực. Nhìn chung, trải bài cho thấy niềm đam mê và kỹ năng giao tiếp của người hỏi sẽ đóng một vai trò quan trọng trong sự trôi chảy trong ngày làm việc của họ.

v/
Kết luận: Dựa trên trải bài tarot, tôi cảm thấy rằng người hỏi có thể cần tập trung vào việc chăm sóc bản thân và giao tiếp với đồng nghiệp để đạt được một ngày làm việc suôn sẻ vào ngày mai. Điều quan trọng là họ phải nghỉ ngơi và ưu tiên sức khỏe tinh thần của mình, cũng như tích cực cải thiện kỹ năng giao tiếp. Với suy nghĩ và nỗ lực đúng đắn, họ có khả năng đạt được kết quả tích cực.

Bước 5:
Không đủ thông tin.

Bước 6:
“Phù thủy tarot dự đoán: Công việc chia sẻ ngày mai?”
————————

Leave a Reply