flow-tarot | Minh Hoàng |

Kịch bản podcast của bạn

Không nên đánh mất chính mình

“Không ai có thể làm cho bạn thấy tồi tệ mà không có sự đồng ý của bạn.” – Eleanor Roosevelt

Chỉ vì muốn tìm kiếm tình yêu, bạn đã bắt đầu sử dụng Tinder và gặp được một cô gái thú vị. Tuy nhiên, bạn không biết cách tiếp cận và sợ bị từ chối. Trong bài Tarot này, tôi sẽ sử dụng bốn lá bài Tarot để giúp bạn tìm ra cách giải quyết vấn đề này.

Lá bài Tarot đầu tiên trong bài Tarot này là The Fool. Lá bài này thể hiện người đang bắt đầu một cuộc hành trình mới, nhưng cũng có thể bị mất phương hướng. Bạn đang cố gắng tìm kiếm tình yêu, nhưng bạn không nên đánh mất chính mình trong quá trình đó.

Lá bài Tarot thứ hai là The Lovers, nhưng lá bài này được đảo ngược. Điều này có thể cho thấy quá khứ của bạn đầy rẫy những quyết định sai lầm trong tình yêu. Bạn có thể đã từng đánh mất chính mình trong mối quan hệ trước đó, và điều này đang ảnh hưởng đến cách bạn tiếp cận với người phụ nữ trên Tinder.

Lá bài Tarot thứ ba là The Magician. Lá bài này thể hiện sự sáng tạo và khả năng thích ứng của bạn. Bạn có thể sử dụng những kỹ năng này để tiếp cận với người phụ nữ trên Tinder một cách tự tin và đầy sáng tạo.

Cuối cùng, lá bài Tarot là The Sun. Lá bài này thể hiện sự thành công và hạnh phúc. Nếu bạn có thể giữ được chính mình và sử dụng những kỹ năng của mình một cách hiệu quả, bạn có thể tìm thấy tình yêu và hạnh phúc trong mối quan hệ của mình.

Tóm lại, đừng bao giờ đánh mất chính mình trong quá trình tìm kiếm tình yêu. Sử dụng những kỹ năng của bạn và tiếp cận người phụ nữ trên Tinder một cách tự tin và sáng tạo. Hãy nhớ rằng, bạn không thể làm cho ai đó thích bạn, nhưng bạn có thể làm cho chính mình cảm thấy tự tin và hạnh phúc.