Chúng tôi làm gì

Dựa trên nền tảng dữ liệu lớn, AiDA đã tạo ra những máy viết có khả năng viết hàng ngàn bài báo qua 1 nút click. Các bài báo sẽ được tập hợp thông tin từ các nguồn khả tín, viết theo những nhiều bố cục được định sẵn bởi các lập trình viên. Các bài báo này hoàn toàn mới và không trùng lặp về cấu trúc, ngôn từ, ngữ pháp với bất cứ bài báo nào đã từng xuất hiện trên Internet.

Đăng ký tư vấn