Phuong An Nguyen |

Bài viết đã xong

LỖI: Vui lòng viết phần mở đầu cho kịch bản video Tik Tok/Reel dựa trên tên được cung cấp – Tên thương hiệu: Black Pink
– Loại sản phẩm: Sự kiện biểu diễn
– Phạm vi sản phẩm: Việt Nam
– Hành động gọi tới: Viết kịch bản vui nhộn
Bước 2:
– Tên thương hiệu: Black Pink
– Loại sản phẩm: Sự kiện biểu diễn
– Phạm vi sản phẩm: Việt Nam
– Hành động gọi tới: Viết một vở kịch vui nhộn về sự kiện Black Pink biểu diễn tại Việt Nam vào cuối tháng 7.
Bước 3:
I/ Giới thiệu sự kiện Black Pink biểu diễn tại Việt Nam
– Mở đầu bằng cảnh quay từ trên cao, cho thấy ánh hào quang của khán giả đang chờ đợi sự kiện đặc biệt này.
– Giới thiệu về nhóm nhạc Black Pink và những thành viên xinh đẹp, tài năng của họ.
– Tạo sự kỳ vọng cho khán giả với những đoạn clip rút ngắn về những màn trình diễn nổi tiếng của nhóm.
II/ Những khoảnh khắc đáng nhớ trong buổi biểu diễn
– Tạo cảnh quay độc đáo từ góc nhìn khán giả, cho thấy sự phấn khích và hò hét của họ khi Black Pink xuất hiện trên sân khấu.
– Đưa ra những đoạn clip ngắn về những màn trình diễn đặc sắc của nhóm, chẳng hạn như “Kill This Love” và “DDU-DU DDU-DU”.
– Tạo sự kết nối với khán giả bằng cách thể hiện sự phấn khích giả của họ thông qua phản ứng và cảm xúc.
III/ Kết thúc sự kiện và những ấn tượng cuối cùng
– Tạo cảnh quay từ trên cao, cho thấy sự hài lòng và hạnh phúc của khán giả khi buổi biểu diễn kết thúc thành công.
– Chiếu ra những đoạn clip ngắn về những khoảnh khắc cuối cùng của Black Pink trên sân khấu và gửi lời cảm ơn của nhóm đến khán giả Việt Nam.
– Kết thúc bằng cảnh quay từ góc nhìn khán giả, để thấy được sự phấn khích và hạnh phúc của họ sau buổi biểu diễn đáng nhớ này.
Bước 4:
– “Black Pink in Vietnam: Khi Sắc Màu Âm Nhạc Lan Tỏa”, – Tên thương hiệu: Black Pink
– Loại sản phẩm: Sự kiện biểu diễn
– Phạm vi sản phẩm: Việt Nam
– Hành động gọi tới: Viết kịch bản vui nhộn
Bước 2:
– Tên thương hiệu: Black Pink
– Loại sản phẩm: Sự kiện biểu diễn
– Phạm vi sản phẩm: Việt Nam
– Hành động gọi tới: Viết một vở kịch vui nhộn về sự kiện Black Pink biểu diễn tại Việt Nam vào cuối tháng 7.
Bước 3:
I/ Giới thiệu sự kiện Black Pink biểu diễn tại Việt Nam
– Mở đầu bằng cảnh quay từ trên cao, cho thấy ánh hào quang của khán giả đang chờ đợi sự kiện đặc biệt này.
– Giới thiệu về nhóm nhạc Black Pink và những thành viên xinh đẹp, tài năng của họ.
– Tạo sự kỳ vọng cho khán giả với những đoạn clip rút ngắn về những màn trình diễn nổi tiếng của nhóm.
II/ Những khoảnh khắc đáng nhớ trong buổi biểu diễn
– Tạo cảnh quay độc đáo từ góc nhìn khán giả, cho thấy sự phấn khích và hò hét của họ khi Black Pink xuất hiện trên sân khấu.
– Đưa ra những đoạn clip ngắn về những màn trình diễn đặc sắc của nhóm, chẳng hạn như “Kill This Love” và “DDU-DU DDU-DU”.
– Tạo sự kết nối với khán giả bằng cách thể hiện sự phấn khích giả của họ thông qua phản ứng và cảm xúc.
III/ Kết thúc sự kiện và những ấn tượng cuối cùng
– Tạo cảnh quay từ trên cao, cho thấy sự hài lòng và hạnh phúc của khán giả khi buổi biểu diễn kết thúc thành công.
– Chiếu ra những đoạn clip ngắn về những khoảnh khắc cuối cùng của Black Pink trên sân khấu và gửi lời cảm ơn của nhóm đến khán giả Việt Nam.
– Kết thúc bằng cảnh quay từ góc nhìn khán giả, để thấy được sự phấn khích và hạnh phúc của họ sau buổi biểu diễn đáng nhớ này.
Bước 4:
– “Black Pink in Vietnam: Khi Sắc Màu Âm Nhạc Lan Tỏa”, – Tên thương hiệu: Black Pink
– Loại sản phẩm: Sự kiện biểu diễn
– Phạm vi sản phẩm: Việt Nam
– Hành động gọi tới: Viết kịch bản vui nhộn
Bước 2:
– Tên thương hiệu: Black Pink
– Loại sản phẩm: Sự kiện biểu diễn
– Phạm vi sản phẩm: Việt Nam
– Hành động gọi tới: Viết một vở kịch vui nhộn về sự kiện Black Pink biểu diễn tại Việt Nam vào cuối tháng 7.
Bước 3:
I/ Giới thiệu sự kiện Black Pink biểu diễn tại Việt Nam
– Mở đầu bằng cảnh quay từ trên cao, cho thấy ánh hào quang của khán giả đang chờ đợi sự kiện đặc biệt này.
– Giới thiệu về nhóm nhạc Black Pink và những thành viên xinh đẹp, tài năng của họ.
– Tạo sự kỳ vọng cho khán giả với những đoạn clip rút ngắn về những màn trình diễn nổi tiếng của nhóm.
II/ Những khoảnh khắc đáng nhớ trong buổi biểu diễn
– Tạo cảnh quay độc đáo từ góc nhìn khán giả, cho thấy sự phấn khích và hò hét của họ khi Black Pink xuất hiện trên sân khấu.
– Đưa ra những đoạn clip ngắn về những màn trình diễn đặc sắc của nhóm, chẳng hạn như “Kill This Love” và “DDU-DU DDU-DU”.
– Tạo sự kết nối với khán giả bằng cách thể hiện sự phấn khích giả của họ thông qua phản ứng và cảm xúc.
III/ Kết thúc sự kiện và những ấn tượng cuối cùng
– Tạo cảnh quay từ trên cao, cho thấy sự hài lòng và hạnh phúc của khán giả khi buổi biểu diễn kết thúc thành công.
– Chiếu ra những đoạn clip ngắn về những khoảnh khắc cuối cùng của Black Pink trên sân khấu và gửi lời cảm ơn của nhóm đến khán giả Việt Nam.
– Kết thúc bằng cảnh quay từ góc nhìn khán giả, để thấy được sự phấn khích và hạnh phúc của họ sau buổi biểu diễn đáng nhớ này.
Bước 4:
– “Black Pink in Vietnam: Khi Sắc Màu Âm Nhạc Lan Tỏa”, và – Tên thương hiệu: Black Pink
– Loại sản phẩm: Sự kiện biểu diễn
– Phạm vi sản phẩm: Việt Nam
– Hành động gọi tới: Viết kịch bản vui nhộn
Bước 2:
– Tên thương hiệu: Black Pink
– Loại sản phẩm: Sự kiện biểu diễn
– Phạm vi sản phẩm: Việt Nam
– Hành động gọi tới: Viết một vở kịch vui nhộn về sự kiện Black Pink biểu diễn tại Việt Nam vào cuối tháng 7.
Bước 3:
I/ Giới thiệu sự kiện Black Pink biểu diễn tại Việt Nam
– Mở đầu bằng cảnh quay từ trên cao, cho thấy ánh hào quang của khán giả đang chờ đợi sự kiện đặc biệt này.
– Giới thiệu về nhóm nhạc Black Pink và những thành viên xinh đẹp, tài năng của họ.
– Tạo sự kỳ vọng cho khán giả với những đoạn clip rút ngắn về những màn trình diễn nổi tiếng của nhóm.
II/ Những khoảnh khắc đáng nhớ trong buổi biểu diễn
– Tạo cảnh quay độc đáo từ góc nhìn khán giả, cho thấy sự phấn khích và hò hét của họ khi Black Pink xuất hiện trên sân khấu.
– Đưa ra những đoạn clip ngắn về những màn trình diễn đặc sắc của nhóm, chẳng hạn như “Kill This Love” và “DDU-DU DDU-DU”.
– Tạo sự kết nối với khán giả bằng cách thể hiện sự phấn khích giả của họ thông qua phản ứng và cảm xúc.
III/ Kết thúc sự kiện và những ấn tượng cuối cùng
– Tạo cảnh quay từ trên cao, cho thấy sự hài lòng và hạnh phúc của khán giả khi buổi biểu diễn kết thúc thành công.
– Chiếu ra những đoạn clip ngắn về những khoảnh khắc cuối cùng của Black Pink trên sân khấu và gửi lời cảm ơn của nhóm đến khán giả Việt Nam.
– Kết thúc bằng cảnh quay từ góc nhìn khán giả, để thấy được sự phấn khích và hạnh phúc của họ sau buổi biểu diễn đáng nhớ này.
Bước 4:
– “Black Pink in Vietnam: Khi Sắc Màu Âm Nhạc Lan Tỏa”, theo: nn
Mở đầu là một đoạn kịch bản chào để giới thiệu nội dung và khái quát ngắn gọn nội dung của video.
Viết mỗi câu trong phần dàn ý dưới đây thành một đoạn văn ngắn

LỖI: Vui lòng viết phần kết của kịch bản video Tik Tok/Reel dựa trên cái được cung cấp – Tên thương hiệu: Black Pink
– Loại sản phẩm: Sự kiện biểu diễn
– Phạm vi sản phẩm: Việt Nam
– Hành động gọi tới: Viết kịch bản vui nhộn
Bước 2:
– Tên thương hiệu: Black Pink
– Loại sản phẩm: Sự kiện biểu diễn
– Phạm vi sản phẩm: Việt Nam
– Hành động gọi tới: Viết một vở kịch vui nhộn về sự kiện Black Pink biểu diễn tại Việt Nam vào cuối tháng 7.
Bước 3:
I/ Giới thiệu sự kiện Black Pink biểu diễn tại Việt Nam
– Mở đầu bằng cảnh quay từ trên cao, cho thấy ánh hào quang của khán giả đang chờ đợi sự kiện đặc biệt này.
– Giới thiệu về nhóm nhạc Black Pink và những thành viên xinh đẹp, tài năng của họ.
– Tạo sự kỳ vọng cho khán giả với những đoạn clip rút ngắn về những màn trình diễn nổi tiếng của nhóm.
II/ Những khoảnh khắc đáng nhớ trong buổi biểu diễn
– Tạo cảnh quay độc đáo từ góc nhìn khán giả, cho thấy sự phấn khích và hò hét của họ khi Black Pink xuất hiện trên sân khấu.
– Đưa ra những đoạn clip ngắn về những màn trình diễn đặc sắc của nhóm, chẳng hạn như “Kill This Love” và “DDU-DU DDU-DU”.
– Tạo sự kết nối với khán giả bằng cách thể hiện sự phấn khích giả của họ thông qua phản ứng và cảm xúc.
III/ Kết thúc sự kiện và những ấn tượng cuối cùng
– Tạo cảnh quay từ trên cao, cho thấy sự hài lòng và hạnh phúc của khán giả khi buổi biểu diễn kết thúc thành công.
– Chiếu ra những đoạn clip ngắn về những khoảnh khắc cuối cùng của Black Pink trên sân khấu và gửi lời cảm ơn của nhóm đến khán giả Việt Nam.
– Kết thúc bằng cảnh quay từ góc nhìn khán giả, để thấy được sự phấn khích và hạnh phúc của họ sau buổi biểu diễn đáng nhớ này.
Bước 4:
– “Black Pink in Vietnam: Khi Sắc Màu Âm Nhạc Lan Tỏa”, – Tên thương hiệu: Black Pink
– Loại sản phẩm: Sự kiện biểu diễn
– Phạm vi sản phẩm: Việt Nam
– Hành động gọi tới: Viết kịch bản vui nhộn
Bước 2:
– Tên thương hiệu: Black Pink
– Loại sản phẩm: Sự kiện biểu diễn
– Phạm vi sản phẩm: Việt Nam
– Hành động gọi tới: Viết một vở kịch vui nhộn về sự kiện Black Pink biểu diễn tại Việt Nam vào cuối tháng 7.
Bước 3:
I/ Giới thiệu sự kiện Black Pink biểu diễn tại Việt Nam
– Mở đầu bằng cảnh quay từ trên cao, cho thấy ánh hào quang của khán giả đang chờ đợi sự kiện đặc biệt này.
– Giới thiệu về nhóm nhạc Black Pink và những thành viên xinh đẹp, tài năng của họ.
– Tạo sự kỳ vọng cho khán giả với những đoạn clip rút ngắn về những màn trình diễn nổi tiếng của nhóm.
II/ Những khoảnh khắc đáng nhớ trong buổi biểu diễn
– Tạo cảnh quay độc đáo từ góc nhìn khán giả, cho thấy sự phấn khích và hò hét của họ khi Black Pink xuất hiện trên sân khấu.
– Đưa ra những đoạn clip ngắn về những màn trình diễn đặc sắc của nhóm, chẳng hạn như “Kill This Love” và “DDU-DU DDU-DU”.
– Tạo sự kết nối với khán giả bằng cách thể hiện sự phấn khích giả của họ thông qua phản ứng và cảm xúc.
III/ Kết thúc sự kiện và những ấn tượng cuối cùng
– Tạo cảnh quay từ trên cao, cho thấy sự hài lòng và hạnh phúc của khán giả khi buổi biểu diễn kết thúc thành công.
– Chiếu ra những đoạn clip ngắn về những khoảnh khắc cuối cùng của Black Pink trên sân khấu và gửi lời cảm ơn của nhóm đến khán giả Việt Nam.
– Kết thúc bằng cảnh quay từ góc nhìn khán giả, để thấy được sự phấn khích và hạnh phúc của họ sau buổi biểu diễn đáng nhớ này.
Bước 4:
– “Black Pink in Vietnam: Khi Sắc Màu Âm Nhạc Lan Tỏa”, – Tên thương hiệu: Black Pink
– Loại sản phẩm: Sự kiện biểu diễn
– Phạm vi sản phẩm: Việt Nam
– Hành động gọi tới: Viết kịch bản vui nhộn
Bước 2:
– Tên thương hiệu: Black Pink
– Loại sản phẩm: Sự kiện biểu diễn
– Phạm vi sản phẩm: Việt Nam
– Hành động gọi tới: Viết một vở kịch vui nhộn về sự kiện Black Pink biểu diễn tại Việt Nam vào cuối tháng 7.
Bước 3:
I/ Giới thiệu sự kiện Black Pink biểu diễn tại Việt Nam
– Mở đầu bằng cảnh quay từ trên cao, cho thấy ánh hào quang của khán giả đang chờ đợi sự kiện đặc biệt này.
– Giới thiệu về nhóm nhạc Black Pink và những thành viên xinh đẹp, tài năng của họ.
– Tạo sự kỳ vọng cho khán giả với những đoạn clip rút ngắn về những màn trình diễn nổi tiếng của nhóm.
II/ Những khoảnh khắc đáng nhớ trong buổi biểu diễn
– Tạo cảnh quay độc đáo từ góc nhìn khán giả, cho thấy sự phấn khích và hò hét của họ khi Black Pink xuất hiện trên sân khấu.
– Đưa ra những đoạn clip ngắn về những màn trình diễn đặc sắc của nhóm, chẳng hạn như “Kill This Love” và “DDU-DU DDU-DU”.
– Tạo sự kết nối với khán giả bằng cách thể hiện sự phấn khích giả của họ thông qua phản ứng và cảm xúc.
III/ Kết thúc sự kiện và những ấn tượng cuối cùng
– Tạo cảnh quay từ trên cao, cho thấy sự hài lòng và hạnh phúc của khán giả khi buổi biểu diễn kết thúc thành công.
– Chiếu ra những đoạn clip ngắn về những khoảnh khắc cuối cùng của Black Pink trên sân khấu và gửi lời cảm ơn của nhóm đến khán giả Việt Nam.
– Kết thúc bằng cảnh quay từ góc nhìn khán giả, để thấy được sự phấn khích và hạnh phúc của họ sau buổi biểu diễn đáng nhớ này.
Bước 4:
– “Black Pink in Vietnam: Khi Sắc Màu Âm Nhạc Lan Tỏa”, và – Tên thương hiệu: Black Pink
– Loại sản phẩm: Sự kiện biểu diễn
– Phạm vi sản phẩm: Việt Nam
– Hành động gọi tới: Viết kịch bản vui nhộn
Bước 2:
– Tên thương hiệu: Black Pink
– Loại sản phẩm: Sự kiện biểu diễn
– Phạm vi sản phẩm: Việt Nam
– Hành động gọi tới: Viết một vở kịch vui nhộn về sự kiện Black Pink biểu diễn tại Việt Nam vào cuối tháng 7.
Bước 3:
I/ Giới thiệu sự kiện Black Pink biểu diễn tại Việt Nam
– Mở đầu bằng cảnh quay từ trên cao, cho thấy ánh hào quang của khán giả đang chờ đợi sự kiện đặc biệt này.
– Giới thiệu về nhóm nhạc Black Pink và những thành viên xinh đẹp, tài năng của họ.
– Tạo sự kỳ vọng cho khán giả với những đoạn clip rút ngắn về những màn trình diễn nổi tiếng của nhóm.
II/ Những khoảnh khắc đáng nhớ trong buổi biểu diễn
– Tạo cảnh quay độc đáo từ góc nhìn khán giả, cho thấy sự phấn khích và hò hét của họ khi Black Pink xuất hiện trên sân khấu.
– Đưa ra những đoạn clip ngắn về những màn trình diễn đặc sắc của nhóm, chẳng hạn như “Kill This Love” và “DDU-DU DDU-DU”.
– Tạo sự kết nối với khán giả bằng cách thể hiện sự phấn khích giả của họ thông qua phản ứng và cảm xúc.
III/ Kết thúc sự kiện và những ấn tượng cuối cùng
– Tạo cảnh quay từ trên cao, cho thấy sự hài lòng và hạnh phúc của khán giả khi buổi biểu diễn kết thúc thành công.
– Chiếu ra những đoạn clip ngắn về những khoảnh khắc cuối cùng của Black Pink trên sân khấu và gửi lời cảm ơn của nhóm đến khán giả Việt Nam.
– Kết thúc bằng cảnh quay từ góc nhìn khán giả, để thấy được sự phấn khích và hạnh phúc của họ sau buổi biểu diễn đáng nhớ này.
Bước 4:
– “Black Pink in Vietnam: Khi Sắc Màu Âm Nhạc Lan Tỏa” theo: nn
Phần kết luận phải tóm tắt một cách hiệu quả các điểm chính và thông tin chi tiết được thảo luận trong kịch bản video Tik Tok/Reel và để lại ấn tượng lâu dài với khán giả. Nó phải được truyền đạt một cách hiệu quả ý nghĩa và sự liên quan của chủ đề. Ngoài ra, hãy bao gồm [call-to-action] hoặc nói lời tạm biệt với người xem
Viết mỗi câu từ phần dàn ý bên dưới thành một đoạn của video Tik Tok/Reel

Leave a Reply