Phuong An Nguyen |

LỖI: Vui lòng viết phần mở đầu cho kịch bản video Tik Tok/Reel dựa trên tên được cung cấp – Tên thương hiệu: Black Pink
– Loại sản phẩm: Nhóm nhạc
– Phạm vi sản phẩm: Biểu diễn tại Việt Nam vào cuối tháng 7
– Action call to: N/A
Bước 2:
– Tên thương hiệu: Black Pink
– Loại sản phẩm: Nhóm nhạc
– Phạm vi sản phẩm: Biểu diễn tại Việt Nam vào cuối tháng 7
– Hành động gọi tới: Mời bạn đến tham gia buổi biểu diễn của Black Pink tại Việt Nam vào cuối tháng 7.
Bước 3:
I/ Giới thiệu Black Pink và sự nổi tiếng của họ
– Bắt đầu bằng việc giới thiệu Black Pink, một nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu với hàng triệu fan hâm mộ khắp thế giới.
– Nêu rõ về thành công của Black Pink trong việc thống trị các bảng xếp hạng âm nhạc và thu hút sự chú ý của công chúng.
II/ Thông báo về buổi biểu diễn tại Việt Nam
– điền thông tin chính xác về thời gian và địa điểm của buổi biểu diễn tại Việt Nam vào cuối tháng 7.
– Mô tả không khí sôi động và hào hứng của buổi biểu diễn, cùng với những màn trình diễn đặc sắc của Black Pink.
III/ Mời các bạn đến tham gia buổi biểu diễn
– Khuyến khích người xem đến tham gia buổi biểu diễn của Black Pink tại Việt Nam vào cuối tháng 7.
– Đề cập đến những lợi ích của việc tham gia buổi biểu diễn, như được trải nghiệm âm nhạc tuyệt vời và gặp gỡ các thành viên của Black Pink.
Bước 4:
– “Black Pink đến Việt Nam: Hãy cùng tham gia buổi biểu diễn đặc biệt vào cuối tháng 7!”, – Tên thương hiệu: Black Pink
– Loại sản phẩm: Nhóm nhạc
– Phạm vi sản phẩm: Biểu diễn tại Việt Nam vào cuối tháng 7
– Action call to: N/A
Bước 2:
– Tên thương hiệu: Black Pink
– Loại sản phẩm: Nhóm nhạc
– Phạm vi sản phẩm: Biểu diễn tại Việt Nam vào cuối tháng 7
– Hành động gọi tới: Mời bạn đến tham gia buổi biểu diễn của Black Pink tại Việt Nam vào cuối tháng 7.
Bước 3:
I/ Giới thiệu Black Pink và sự nổi tiếng của họ
– Bắt đầu bằng việc giới thiệu Black Pink, một nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu với hàng triệu fan hâm mộ khắp thế giới.
– Nêu rõ về thành công của Black Pink trong việc thống trị các bảng xếp hạng âm nhạc và thu hút sự chú ý của công chúng.
II/ Thông báo về buổi biểu diễn tại Việt Nam
– điền thông tin chính xác về thời gian và địa điểm của buổi biểu diễn tại Việt Nam vào cuối tháng 7.
– Mô tả không khí sôi động và hào hứng của buổi biểu diễn, cùng với những màn trình diễn đặc sắc của Black Pink.
III/ Mời các bạn đến tham gia buổi biểu diễn
– Khuyến khích người xem đến tham gia buổi biểu diễn của Black Pink tại Việt Nam vào cuối tháng 7.
– Đề cập đến những lợi ích của việc tham gia buổi biểu diễn, như được trải nghiệm âm nhạc tuyệt vời và gặp gỡ các thành viên của Black Pink.
Bước 4:
– “Black Pink đến Việt Nam: Hãy cùng tham gia buổi biểu diễn đặc biệt vào cuối tháng 7!”, – Tên thương hiệu: Black Pink
– Loại sản phẩm: Nhóm nhạc
– Phạm vi sản phẩm: Biểu diễn tại Việt Nam vào cuối tháng 7
– Action call to: N/A
Bước 2:
– Tên thương hiệu: Black Pink
– Loại sản phẩm: Nhóm nhạc
– Phạm vi sản phẩm: Biểu diễn tại Việt Nam vào cuối tháng 7
– Hành động gọi tới: Mời bạn đến tham gia buổi biểu diễn của Black Pink tại Việt Nam vào cuối tháng 7.
Bước 3:
I/ Giới thiệu Black Pink và sự nổi tiếng của họ
– Bắt đầu bằng việc giới thiệu Black Pink, một nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu với hàng triệu fan hâm mộ khắp thế giới.
– Nêu rõ về thành công của Black Pink trong việc thống trị các bảng xếp hạng âm nhạc và thu hút sự chú ý của công chúng.
II/ Thông báo về buổi biểu diễn tại Việt Nam
– điền thông tin chính xác về thời gian và địa điểm của buổi biểu diễn tại Việt Nam vào cuối tháng 7.
– Mô tả không khí sôi động và hào hứng của buổi biểu diễn, cùng với những màn trình diễn đặc sắc của Black Pink.
III/ Mời các bạn đến tham gia buổi biểu diễn
– Khuyến khích người xem đến tham gia buổi biểu diễn của Black Pink tại Việt Nam vào cuối tháng 7.
– Đề cập đến những lợi ích của việc tham gia buổi biểu diễn, như được trải nghiệm âm nhạc tuyệt vời và gặp gỡ các thành viên của Black Pink.
Bước 4:
– “Black Pink đến Việt Nam: Hãy cùng tham gia buổi biểu diễn đặc biệt vào cuối tháng 7!”, và – Tên thương hiệu: Black Pink
– Loại sản phẩm: Nhóm nhạc
– Phạm vi sản phẩm: Biểu diễn tại Việt Nam vào cuối tháng 7
– Action call to: N/A
Bước 2:
– Tên thương hiệu: Black Pink
– Loại sản phẩm: Nhóm nhạc
– Phạm vi sản phẩm: Biểu diễn tại Việt Nam vào cuối tháng 7
– Hành động gọi tới: Mời bạn đến tham gia buổi biểu diễn của Black Pink tại Việt Nam vào cuối tháng 7.
Bước 3:
I/ Giới thiệu Black Pink và sự nổi tiếng của họ
– Bắt đầu bằng việc giới thiệu Black Pink, một nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu với hàng triệu fan hâm mộ khắp thế giới.
– Nêu rõ về thành công của Black Pink trong việc thống trị các bảng xếp hạng âm nhạc và thu hút sự chú ý của công chúng.
II/ Thông báo về buổi biểu diễn tại Việt Nam
– điền thông tin chính xác về thời gian và địa điểm của buổi biểu diễn tại Việt Nam vào cuối tháng 7.
– Mô tả không khí sôi động và hào hứng của buổi biểu diễn, cùng với những màn trình diễn đặc sắc của Black Pink.
III/ Mời các bạn đến tham gia buổi biểu diễn
– Khuyến khích người xem đến tham gia buổi biểu diễn của Black Pink tại Việt Nam vào cuối tháng 7.
– Đề cập đến những lợi ích của việc tham gia buổi biểu diễn, như được trải nghiệm âm nhạc tuyệt vời và gặp gỡ các thành viên của Black Pink.
Bước 4:
– “Black Pink đến Việt Nam: Hãy cùng tham gia buổi biểu diễn đặc biệt vào cuối tháng 7!”, theo: nn
Mở đầu là một đoạn kịch bản chào để giới thiệu nội dung và khái quát ngắn gọn nội dung của video.
Viết mỗi câu trong phần dàn ý dưới đây thành một đoạn văn ngắn

LỖI: Vui lòng viết phần kết của kịch bản video Tik Tok/Reel dựa trên cái được cung cấp – Tên thương hiệu: Black Pink
– Loại sản phẩm: Nhóm nhạc
– Phạm vi sản phẩm: Biểu diễn tại Việt Nam vào cuối tháng 7
– Action call to: N/A
Bước 2:
– Tên thương hiệu: Black Pink
– Loại sản phẩm: Nhóm nhạc
– Phạm vi sản phẩm: Biểu diễn tại Việt Nam vào cuối tháng 7
– Hành động gọi tới: Mời bạn đến tham gia buổi biểu diễn của Black Pink tại Việt Nam vào cuối tháng 7.
Bước 3:
I/ Giới thiệu Black Pink và sự nổi tiếng của họ
– Bắt đầu bằng việc giới thiệu Black Pink, một nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu với hàng triệu fan hâm mộ khắp thế giới.
– Nêu rõ về thành công của Black Pink trong việc thống trị các bảng xếp hạng âm nhạc và thu hút sự chú ý của công chúng.
II/ Thông báo về buổi biểu diễn tại Việt Nam
– điền thông tin chính xác về thời gian và địa điểm của buổi biểu diễn tại Việt Nam vào cuối tháng 7.
– Mô tả không khí sôi động và hào hứng của buổi biểu diễn, cùng với những màn trình diễn đặc sắc của Black Pink.
III/ Mời các bạn đến tham gia buổi biểu diễn
– Khuyến khích người xem đến tham gia buổi biểu diễn của Black Pink tại Việt Nam vào cuối tháng 7.
– Đề cập đến những lợi ích của việc tham gia buổi biểu diễn, như được trải nghiệm âm nhạc tuyệt vời và gặp gỡ các thành viên của Black Pink.
Bước 4:
– “Black Pink đến Việt Nam: Hãy cùng tham gia buổi biểu diễn đặc biệt vào cuối tháng 7!”, – Tên thương hiệu: Black Pink
– Loại sản phẩm: Nhóm nhạc
– Phạm vi sản phẩm: Biểu diễn tại Việt Nam vào cuối tháng 7
– Action call to: N/A
Bước 2:
– Tên thương hiệu: Black Pink
– Loại sản phẩm: Nhóm nhạc
– Phạm vi sản phẩm: Biểu diễn tại Việt Nam vào cuối tháng 7
– Hành động gọi tới: Mời bạn đến tham gia buổi biểu diễn của Black Pink tại Việt Nam vào cuối tháng 7.
Bước 3:
I/ Giới thiệu Black Pink và sự nổi tiếng của họ
– Bắt đầu bằng việc giới thiệu Black Pink, một nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu với hàng triệu fan hâm mộ khắp thế giới.
– Nêu rõ về thành công của Black Pink trong việc thống trị các bảng xếp hạng âm nhạc và thu hút sự chú ý của công chúng.
II/ Thông báo về buổi biểu diễn tại Việt Nam
– điền thông tin chính xác về thời gian và địa điểm của buổi biểu diễn tại Việt Nam vào cuối tháng 7.
– Mô tả không khí sôi động và hào hứng của buổi biểu diễn, cùng với những màn trình diễn đặc sắc của Black Pink.
III/ Mời các bạn đến tham gia buổi biểu diễn
– Khuyến khích người xem đến tham gia buổi biểu diễn của Black Pink tại Việt Nam vào cuối tháng 7.
– Đề cập đến những lợi ích của việc tham gia buổi biểu diễn, như được trải nghiệm âm nhạc tuyệt vời và gặp gỡ các thành viên của Black Pink.
Bước 4:
– “Black Pink đến Việt Nam: Hãy cùng tham gia buổi biểu diễn đặc biệt vào cuối tháng 7!”, – Tên thương hiệu: Black Pink
– Loại sản phẩm: Nhóm nhạc
– Phạm vi sản phẩm: Biểu diễn tại Việt Nam vào cuối tháng 7
– Action call to: N/A
Bước 2:
– Tên thương hiệu: Black Pink
– Loại sản phẩm: Nhóm nhạc
– Phạm vi sản phẩm: Biểu diễn tại Việt Nam vào cuối tháng 7
– Hành động gọi tới: Mời bạn đến tham gia buổi biểu diễn của Black Pink tại Việt Nam vào cuối tháng 7.
Bước 3:
I/ Giới thiệu Black Pink và sự nổi tiếng của họ
– Bắt đầu bằng việc giới thiệu Black Pink, một nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu với hàng triệu fan hâm mộ khắp thế giới.
– Nêu rõ về thành công của Black Pink trong việc thống trị các bảng xếp hạng âm nhạc và thu hút sự chú ý của công chúng.
II/ Thông báo về buổi biểu diễn tại Việt Nam
– điền thông tin chính xác về thời gian và địa điểm của buổi biểu diễn tại Việt Nam vào cuối tháng 7.
– Mô tả không khí sôi động và hào hứng của buổi biểu diễn, cùng với những màn trình diễn đặc sắc của Black Pink.
III/ Mời các bạn đến tham gia buổi biểu diễn
– Khuyến khích người xem đến tham gia buổi biểu diễn của Black Pink tại Việt Nam vào cuối tháng 7.
– Đề cập đến những lợi ích của việc tham gia buổi biểu diễn, như được trải nghiệm âm nhạc tuyệt vời và gặp gỡ các thành viên của Black Pink.
Bước 4:
– “Black Pink đến Việt Nam: Hãy cùng tham gia buổi biểu diễn đặc biệt vào cuối tháng 7!”, và – Tên thương hiệu: Black Pink
– Loại sản phẩm: Nhóm nhạc
– Phạm vi sản phẩm: Biểu diễn tại Việt Nam vào cuối tháng 7
– Action call to: N/A
Bước 2:
– Tên thương hiệu: Black Pink
– Loại sản phẩm: Nhóm nhạc
– Phạm vi sản phẩm: Biểu diễn tại Việt Nam vào cuối tháng 7
– Hành động gọi tới: Mời bạn đến tham gia buổi biểu diễn của Black Pink tại Việt Nam vào cuối tháng 7.
Bước 3:
I/ Giới thiệu Black Pink và sự nổi tiếng của họ
– Bắt đầu bằng việc giới thiệu Black Pink, một nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu với hàng triệu fan hâm mộ khắp thế giới.
– Nêu rõ về thành công của Black Pink trong việc thống trị các bảng xếp hạng âm nhạc và thu hút sự chú ý của công chúng.
II/ Thông báo về buổi biểu diễn tại Việt Nam
– điền thông tin chính xác về thời gian và địa điểm của buổi biểu diễn tại Việt Nam vào cuối tháng 7.
– Mô tả không khí sôi động và hào hứng của buổi biểu diễn, cùng với những màn trình diễn đặc sắc của Black Pink.
III/ Mời các bạn đến tham gia buổi biểu diễn
– Khuyến khích người xem đến tham gia buổi biểu diễn của Black Pink tại Việt Nam vào cuối tháng 7.
– Đề cập đến những lợi ích của việc tham gia buổi biểu diễn, như được trải nghiệm âm nhạc tuyệt vời và gặp gỡ các thành viên của Black Pink.
Bước 4:
– “Black Pink đến Việt Nam: Hãy cùng tham gia buổi biểu diễn đặc biệt vào cuối tháng 7!” theo: nn
Phần kết luận phải tóm tắt một cách hiệu quả các điểm chính và thông tin chi tiết được thảo luận trong kịch bản video Tik Tok/Reel và để lại ấn tượng lâu dài với khán giả. Nó phải được truyền đạt một cách hiệu quả ý nghĩa và sự liên quan của chủ đề. Ngoài ra, hãy bao gồm [call-to-action] hoặc nói lời tạm biệt với người xem
Viết mỗi câu từ phần dàn ý bên dưới thành một đoạn của video Tik Tok/Reel

Leave a Reply