Phuong An Nguyen |

LỖI: Vui lòng viết phần mở đầu cho kịch bản video Tik Tok/Reel dựa trên tên được cung cấp – Tên thương hiệu: Black Pink
– Loại sản phẩm: Nhóm nhạc
– Phạm vi sản phẩm: Biểu diễn tại Việt Nam vào cuối tháng 7
– Hành động gọi tới: Viết kịch bản vui nhộn
Bước 2:
– Tên thương hiệu: Black Pink
– Loại sản phẩm: Nhóm nhạc
– Phạm vi sản phẩm: Biểu diễn tại Việt Nam vào cuối tháng 7
– Hành động gọi tới: Viết kịch bản vui nhộn
Bước 3:
I/ Giới thiệu Black Pink và sự kiện biểu diễn tại Việt Nam
– Bắt đầu video bằng cách giới thiệu Black Pink, một nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu.
– Nói về sự kiện biểu diễn của Black Pink tại Việt Nam vào cuối tháng 7, tạo ra sự hào hứng cho khán giả.
II/ Tạo không khí vui nhộn và năng động
– Sử dụng âm nhạc sôi động và hình ảnh sáng tạo để tạo không khí vui nhộn và năng động.
– Hiển thị những khoảnh khắc vui nhộn của Black Pink trên sân khấu và ngoài đời thường.
III/ Gợi ý khán giả tham gia sự kiện
– Đề xuất khán giả tham gia sự kiện bằng cách mua vé hoặc theo dõi trực tiếp trên mạng xã hội.
– Nhắc nhở khán giả không nên bỏ lỡ cơ hội được tham gia sự kiện đặc biệt này.
Bước 4:
– “Black Pink: Biểu diễn đặc biệt tại Việt Nam – Truyện vui nhộn để bạn không thể bỏ qua!”, – Tên thương hiệu: Black Pink
– Loại sản phẩm: Nhóm nhạc
– Phạm vi sản phẩm: Biểu diễn tại Việt Nam vào cuối tháng 7
– Hành động gọi tới: Viết kịch bản vui nhộn
Bước 2:
– Tên thương hiệu: Black Pink
– Loại sản phẩm: Nhóm nhạc
– Phạm vi sản phẩm: Biểu diễn tại Việt Nam vào cuối tháng 7
– Hành động gọi tới: Viết kịch bản vui nhộn
Bước 3:
I/ Giới thiệu Black Pink và sự kiện biểu diễn tại Việt Nam
– Bắt đầu video bằng cách giới thiệu Black Pink, một nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu.
– Nói về sự kiện biểu diễn của Black Pink tại Việt Nam vào cuối tháng 7, tạo ra sự hào hứng cho khán giả.
II/ Tạo không khí vui nhộn và năng động
– Sử dụng âm nhạc sôi động và hình ảnh sáng tạo để tạo không khí vui nhộn và năng động.
– Hiển thị những khoảnh khắc vui nhộn của Black Pink trên sân khấu và ngoài đời thường.
III/ Gợi ý khán giả tham gia sự kiện
– Đề xuất khán giả tham gia sự kiện bằng cách mua vé hoặc theo dõi trực tiếp trên mạng xã hội.
– Nhắc nhở khán giả không nên bỏ lỡ cơ hội được tham gia sự kiện đặc biệt này.
Bước 4:
– “Black Pink: Biểu diễn đặc biệt tại Việt Nam – Truyện vui nhộn để bạn không thể bỏ qua!”, – Tên thương hiệu: Black Pink
– Loại sản phẩm: Nhóm nhạc
– Phạm vi sản phẩm: Biểu diễn tại Việt Nam vào cuối tháng 7
– Hành động gọi tới: Viết kịch bản vui nhộn
Bước 2:
– Tên thương hiệu: Black Pink
– Loại sản phẩm: Nhóm nhạc
– Phạm vi sản phẩm: Biểu diễn tại Việt Nam vào cuối tháng 7
– Hành động gọi tới: Viết kịch bản vui nhộn
Bước 3:
I/ Giới thiệu Black Pink và sự kiện biểu diễn tại Việt Nam
– Bắt đầu video bằng cách giới thiệu Black Pink, một nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu.
– Nói về sự kiện biểu diễn của Black Pink tại Việt Nam vào cuối tháng 7, tạo ra sự hào hứng cho khán giả.
II/ Tạo không khí vui nhộn và năng động
– Sử dụng âm nhạc sôi động và hình ảnh sáng tạo để tạo không khí vui nhộn và năng động.
– Hiển thị những khoảnh khắc vui nhộn của Black Pink trên sân khấu và ngoài đời thường.
III/ Gợi ý khán giả tham gia sự kiện
– Đề xuất khán giả tham gia sự kiện bằng cách mua vé hoặc theo dõi trực tiếp trên mạng xã hội.
– Nhắc nhở khán giả không nên bỏ lỡ cơ hội được tham gia sự kiện đặc biệt này.
Bước 4:
– “Black Pink: Biểu diễn đặc biệt tại Việt Nam – Truyện vui nhộn để bạn không thể bỏ qua!”, và – Tên thương hiệu: Black Pink
– Loại sản phẩm: Nhóm nhạc
– Phạm vi sản phẩm: Biểu diễn tại Việt Nam vào cuối tháng 7
– Hành động gọi tới: Viết kịch bản vui nhộn
Bước 2:
– Tên thương hiệu: Black Pink
– Loại sản phẩm: Nhóm nhạc
– Phạm vi sản phẩm: Biểu diễn tại Việt Nam vào cuối tháng 7
– Hành động gọi tới: Viết kịch bản vui nhộn
Bước 3:
I/ Giới thiệu Black Pink và sự kiện biểu diễn tại Việt Nam
– Bắt đầu video bằng cách giới thiệu Black Pink, một nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu.
– Nói về sự kiện biểu diễn của Black Pink tại Việt Nam vào cuối tháng 7, tạo ra sự hào hứng cho khán giả.
II/ Tạo không khí vui nhộn và năng động
– Sử dụng âm nhạc sôi động và hình ảnh sáng tạo để tạo không khí vui nhộn và năng động.
– Hiển thị những khoảnh khắc vui nhộn của Black Pink trên sân khấu và ngoài đời thường.
III/ Gợi ý khán giả tham gia sự kiện
– Đề xuất khán giả tham gia sự kiện bằng cách mua vé hoặc theo dõi trực tiếp trên mạng xã hội.
– Nhắc nhở khán giả không nên bỏ lỡ cơ hội được tham gia sự kiện đặc biệt này.
Bước 4:
– “Black Pink: Biểu diễn đặc biệt tại Việt Nam – Truyện vui nhộn để bạn không thể bỏ qua!”, theo: nn
Mở đầu là một đoạn kịch bản chào để giới thiệu nội dung và khái quát ngắn gọn nội dung của video.
Viết mỗi câu trong phần dàn ý dưới đây thành một đoạn văn ngắn

LỖI: Vui lòng viết phần kết của kịch bản video Tik Tok/Reel dựa trên cái được cung cấp – Tên thương hiệu: Black Pink
– Loại sản phẩm: Nhóm nhạc
– Phạm vi sản phẩm: Biểu diễn tại Việt Nam vào cuối tháng 7
– Hành động gọi tới: Viết kịch bản vui nhộn
Bước 2:
– Tên thương hiệu: Black Pink
– Loại sản phẩm: Nhóm nhạc
– Phạm vi sản phẩm: Biểu diễn tại Việt Nam vào cuối tháng 7
– Hành động gọi tới: Viết kịch bản vui nhộn
Bước 3:
I/ Giới thiệu Black Pink và sự kiện biểu diễn tại Việt Nam
– Bắt đầu video bằng cách giới thiệu Black Pink, một nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu.
– Nói về sự kiện biểu diễn của Black Pink tại Việt Nam vào cuối tháng 7, tạo ra sự hào hứng cho khán giả.
II/ Tạo không khí vui nhộn và năng động
– Sử dụng âm nhạc sôi động và hình ảnh sáng tạo để tạo không khí vui nhộn và năng động.
– Hiển thị những khoảnh khắc vui nhộn của Black Pink trên sân khấu và ngoài đời thường.
III/ Gợi ý khán giả tham gia sự kiện
– Đề xuất khán giả tham gia sự kiện bằng cách mua vé hoặc theo dõi trực tiếp trên mạng xã hội.
– Nhắc nhở khán giả không nên bỏ lỡ cơ hội được tham gia sự kiện đặc biệt này.
Bước 4:
– “Black Pink: Biểu diễn đặc biệt tại Việt Nam – Truyện vui nhộn để bạn không thể bỏ qua!”, – Tên thương hiệu: Black Pink
– Loại sản phẩm: Nhóm nhạc
– Phạm vi sản phẩm: Biểu diễn tại Việt Nam vào cuối tháng 7
– Hành động gọi tới: Viết kịch bản vui nhộn
Bước 2:
– Tên thương hiệu: Black Pink
– Loại sản phẩm: Nhóm nhạc
– Phạm vi sản phẩm: Biểu diễn tại Việt Nam vào cuối tháng 7
– Hành động gọi tới: Viết kịch bản vui nhộn
Bước 3:
I/ Giới thiệu Black Pink và sự kiện biểu diễn tại Việt Nam
– Bắt đầu video bằng cách giới thiệu Black Pink, một nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu.
– Nói về sự kiện biểu diễn của Black Pink tại Việt Nam vào cuối tháng 7, tạo ra sự hào hứng cho khán giả.
II/ Tạo không khí vui nhộn và năng động
– Sử dụng âm nhạc sôi động và hình ảnh sáng tạo để tạo không khí vui nhộn và năng động.
– Hiển thị những khoảnh khắc vui nhộn của Black Pink trên sân khấu và ngoài đời thường.
III/ Gợi ý khán giả tham gia sự kiện
– Đề xuất khán giả tham gia sự kiện bằng cách mua vé hoặc theo dõi trực tiếp trên mạng xã hội.
– Nhắc nhở khán giả không nên bỏ lỡ cơ hội được tham gia sự kiện đặc biệt này.
Bước 4:
– “Black Pink: Biểu diễn đặc biệt tại Việt Nam – Truyện vui nhộn để bạn không thể bỏ qua!”, – Tên thương hiệu: Black Pink
– Loại sản phẩm: Nhóm nhạc
– Phạm vi sản phẩm: Biểu diễn tại Việt Nam vào cuối tháng 7
– Hành động gọi tới: Viết kịch bản vui nhộn
Bước 2:
– Tên thương hiệu: Black Pink
– Loại sản phẩm: Nhóm nhạc
– Phạm vi sản phẩm: Biểu diễn tại Việt Nam vào cuối tháng 7
– Hành động gọi tới: Viết kịch bản vui nhộn
Bước 3:
I/ Giới thiệu Black Pink và sự kiện biểu diễn tại Việt Nam
– Bắt đầu video bằng cách giới thiệu Black Pink, một nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu.
– Nói về sự kiện biểu diễn của Black Pink tại Việt Nam vào cuối tháng 7, tạo ra sự hào hứng cho khán giả.
II/ Tạo không khí vui nhộn và năng động
– Sử dụng âm nhạc sôi động và hình ảnh sáng tạo để tạo không khí vui nhộn và năng động.
– Hiển thị những khoảnh khắc vui nhộn của Black Pink trên sân khấu và ngoài đời thường.
III/ Gợi ý khán giả tham gia sự kiện
– Đề xuất khán giả tham gia sự kiện bằng cách mua vé hoặc theo dõi trực tiếp trên mạng xã hội.
– Nhắc nhở khán giả không nên bỏ lỡ cơ hội được tham gia sự kiện đặc biệt này.
Bước 4:
– “Black Pink: Biểu diễn đặc biệt tại Việt Nam – Truyện vui nhộn để bạn không thể bỏ qua!”, và – Tên thương hiệu: Black Pink
– Loại sản phẩm: Nhóm nhạc
– Phạm vi sản phẩm: Biểu diễn tại Việt Nam vào cuối tháng 7
– Hành động gọi tới: Viết kịch bản vui nhộn
Bước 2:
– Tên thương hiệu: Black Pink
– Loại sản phẩm: Nhóm nhạc
– Phạm vi sản phẩm: Biểu diễn tại Việt Nam vào cuối tháng 7
– Hành động gọi tới: Viết kịch bản vui nhộn
Bước 3:
I/ Giới thiệu Black Pink và sự kiện biểu diễn tại Việt Nam
– Bắt đầu video bằng cách giới thiệu Black Pink, một nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu.
– Nói về sự kiện biểu diễn của Black Pink tại Việt Nam vào cuối tháng 7, tạo ra sự hào hứng cho khán giả.
II/ Tạo không khí vui nhộn và năng động
– Sử dụng âm nhạc sôi động và hình ảnh sáng tạo để tạo không khí vui nhộn và năng động.
– Hiển thị những khoảnh khắc vui nhộn của Black Pink trên sân khấu và ngoài đời thường.
III/ Gợi ý khán giả tham gia sự kiện
– Đề xuất khán giả tham gia sự kiện bằng cách mua vé hoặc theo dõi trực tiếp trên mạng xã hội.
– Nhắc nhở khán giả không nên bỏ lỡ cơ hội được tham gia sự kiện đặc biệt này.
Bước 4:
– “Black Pink: Biểu diễn đặc biệt tại Việt Nam – Truyện vui nhộn để bạn không thể bỏ qua!” theo: nn
Phần kết luận phải tóm tắt một cách hiệu quả các điểm chính và thông tin chi tiết được thảo luận trong kịch bản video Tik Tok/Reel và để lại ấn tượng lâu dài với khán giả. Nó phải được truyền đạt một cách hiệu quả ý nghĩa và sự liên quan của chủ đề. Ngoài ra, hãy bao gồm [call-to-action] hoặc nói lời tạm biệt với người xem
Viết mỗi câu từ phần dàn ý bên dưới thành một đoạn của video Tik Tok/Reel

Leave a Reply