flow-social | |

Bài viết đơn đã xong

Trường hợp 2:
Mục đích nội dung: Chia sẻ thông tin
Tình cảm: Hài hước
Tạo thông điệp của bạn: Là một người viết quảng cáo lâu năm, tôi đã nhìn thấy tất cả. Nhưng không có gì có thể so sánh với sự vui nhộn của một số bản sao mà tôi đã xem qua. Từ lỗi chính tả đến cách diễn đạt vụng về, rõ ràng là không phải ai cũng có cách dùng từ. Nhưng đừng sợ, các bạn của tôi! Tôi ở đây để chia sẻ một số lỗi viết quảng cáo hài hước nhất mà tôi từng thấy. Hãy sẵn sàng để cười to và co rúm lại cùng một lúc.
#copywritingfails #funny #humor #writingtips