flow-podcast | Đinh Trần Tuấn LinhA man died in a car fire in Binh Phuoc province, Vietnam, after setting the car on fire with gasoline and committing suicide. Police have determined that the cause of the fire was a personal conflict, as the driver brought gasoline to his lover’s house and set the car on fire, committing suicide in the process. The entire incident was captured on security cameras.

Bài viết đã xong

Tự tử trong ôtô: Những câu hỏi cần trả lời
Một người đàn ông đã tự tử trong ôtô bốc cháy ở tỉnh Bình Phước, gây xôn xao dư luận. Vụ việc này đặt ra nhiều câu hỏi về tâm lý, văn hóa và trách nhiệm của truyền thông. Trong bối cảnh tình trạng tự tử và vấn đề tâm lý ngày càng trở nên phổ biến, chúng ta cần phải cùng nhau tìm hiểu và giải quyết vấn đề này.
Array