flow-podcast | Đinh Trần Tuấn Linh | A man died in a car fire in Binh Phuoc province, Vietnam, after setting the car on fire with gasoline near his lover’s house. The police have identified the cause as a personal conflict.

Bài viết đã xong

Tình trạng tâm thần và tự tử ở Việt Nam: Vụ việc ôtô bốc cháy ở Bình Phước
Podcast này sẽ đề cập đến tình trạng tâm thần và tự tử ở Việt Nam, với trường hợp nổi bật là vụ việc ôtô bốc cháy ở Bình Phước. Chúng ta sẽ phân tích các yếu tố gây ra tình trạng tâm thần và tự tử ở Việt Nam, cũng như cách phòng ngừa và hỗ trợ cho những người bị ảnh hưởng.