flow-emailMKT | Trà Linh Tống Hồ |

Bài viết đã xong

Chủ đề: Thông báo quan trọng: Dự kiến ​​cắt điện vào tháng 4 năm 2023
Kính gửi quý khách hàng,
Chúng tôi hy vọng email này tìm thấy bạn tốt. Chúng tôi viết thư này để thông báo cho bạn về lịch cúp điện sẽ diễn ra vào tháng 4