flow-emailMKT | Trà Linh Tống Hồ |

Bài viết đã xong

Ðề: Xin nghỉ do ốm đột xuất – [Your Name]
Kính gửi [Tên người quản lý],
Tôi viết thư này để xin nghỉ làm vào [ngày] do bị tiêu chảy đột ngột. Tôi xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện nào mà điều này có thể gây ra và tôi đảm bảo với bạn rằng tôi sẽ bù đắp cho bất kỳ công việc nào bị bỏ lỡ khi tôi trở lại.
Tôi hiểu tầm quan trọng của các trách nhiệm của mình trong công việc và tôi sẽ đảm bảo rằng tất cả các nhiệm vụ đang chờ xử lý của tôi sẽ được hoàn thành trước khi tôi rời đi. Tôi cũng đã thông báo với các đồng nghiệp về việc tôi vắng mặt và họ đã đồng ý bao che cho tôi trong thời gian tôi vắng mặt.
Tôi hy vọng bạn hiểu tình hình của tôi và cho phép tôi nghỉ một ngày. Tôi sẽ có mặt trên điện thoại và email trong trường hợp có bất kỳ vấn đề khẩn cấp nào.
Cảm ơn bạn đã hiểu biết của bạn.
Trân trọng,
[Tên của bạn]