A man died in a car fire in Binh Phuoc province, Vietnam. The cause of the fire was due to a personal conflict, as the driver brought gasoline to his lover’s house and set the car on fire, committing suicide in the process. The incident was captured on security cameras. The victim was identified as a 50-year-old man from Binh Thanh district, Ho Chi Minh City.

Bài viết đã xong

Podcast: Tình yêu và cái chết: Vụ cháy xe Camry ở Bình Phước
Trong tình yêu, những mâu thuẫn cá nhân có thể dẫn đến những hậu quả đau lòng. Vụ cháy xe Camry ở Bình Phước là một minh chứng cho việc này. Tuy nhiên, chúng ta có thể học hỏi và cùng nhau hỗ trợ những người cần giúp đỡ để ngăn chặn những bi kịch tương tự.
Array