//Công nghệ nội dung thông minh

Chúng tôi là ai

Sứ mệnh AiDA

AiDA sẽ đem những cách tạo dựng nội dung hoàn toàn mới với thời gian ngắn hơn, báo chí chất lượng cao hơn

Chúng tôi làm gì

AI-TEXT

Asset 8

Dựa trên nền tảng dữ liệu lớn, AiDA đã tạo ra những máy viết có khả năng viết hàng ngàn bài báo qua 1 nút click. Các bài báo sẽ được tập hợp thông tin…

AI-PODCARD

Asset 7

Podcast nay đã trở thành xu thế tất yếu của báo chí. AiDA sở hữu công nghệ giọng nói đặc biệt cùng với việc phân tích dữ liệu lớn…

AI-MUTEXT

Asset 9

Trào lưu xuất bản bài đa phương tiện bắt buộc các nhà báo, các tòa soạn phải kết hợp bài viết với ảnh, video. Hiện tại, các tòa soạn phải…

HỌC VIẾT CÙNG AI

Asset 11

Báo chí đã phải trải qua một cuộc “vật lộn” với mạng xã hội khi nền tảng này phát triển trên thị trường. Bài học đau thương này cần được ghi nhớ và các …